Training

Bryan Diender

Ontwikkelaar

Scrum

3 rollen, 2 lijsten en 4 meetings

Voortgang0

Achtergrond

Voorbeelden

“Transforming the world of work”

Voortgang0

Scrummen

Hoe werkt Scrum?

Voortgang0

3 rollen

  • Product owner
  • Scrum Master
  • Development team

Voortgang0

2 lijsten

  • Product backlog
  • Sprint backlog

Voortgang0

4 meetings

  • Sprint planning
  • Daily scrum
  • Sprint review
  • Sprint retrospective

Voortgang0

Wat hebben we geleerd?

3 rollen, 2 lijsten en 4 meetings

Voortgang0